Schoolraad GO! BS Affligem

De schoolraad is in essentie een overleg- en adviesorgaan.

Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, welke uitstappen de leerlingen maken.
Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod. Personeelsleden, ouders of meerderjarige cursisten, leerlingen (enkel in het secundair onderwijs) en vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus maken deel uit van de schoolraad.

Enkele keren per jaar komt de schoolraad samen.

De leden van de schoolraad kunnen we in het basisonderwijs onderverdelen in 3 groepen:

  • 3 ouders (Tiny Van Der Auwera, Leentje Van Dijck en Nele Boeve)
  • 3 personeelsleden (Martine Permentier, Bart Braeckmans en Inge Dannau)
  • 2 leden uit de lokale gemeenschap (Fanny Mindombe en Elghalia Oubaha)

Elk lid van de schoolraad heeft één stem.

De directeur is ook aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad. De directeur mag niet meestemmen. Hij kan wel advies geven aan de leden van de schoolraad.