Nieuws

Belangrijke wijziging oudercontact oktober 2020

12 Oct

In principe zou GO! BS Affligem zijn eerste oudercontact laten doorgaan in de klas op donderdag 29 oktober 2020. Helaas denkt corona daar anders over. 

 

Omwille van de laatste ontwikkelingen betreffende COVID-19 besliste GO! BS Affligem om het geplande oudercontact op een digitale manier te laten doorgaan. 
Het oudercontact zal ook gedifferenieerd zijn. Dat betekent dat de ouders enkel zullen worden uitgenodigd door de klasleerkracht wanneer er werkelijk behoefte is om een gesprek te voeren. 

De eventuele uitnodiging voor dit gedifferentieerd oudercontact en de hieraan gekoppelde afspraken zullen door de klasleerkrachten verzonden worden. 

In het geval van vragen kan u steeds de school contacteren.