Nieuws

Samen tegen corona!

31 aug

Ons schooljaar start op pandemieniveau geel. Dit betekent dat het corona-virus nog niet helemaal verslagen is.

 

Onze scholen volgen de draaiboeken die op punt gesteld werden door de Vlaamse Overheid. In deze draaiboeken is er sprake van 4 niveaus die verbonden zijn aan een specifiek kleur. 

Vooreerst is er de groene fase. Er kan enkel over de groene fase gesproken worden wanneer er een vaccin beschikbaar is tegen het virus.

Na groen volgt niveau geel, dit is de fase waarin wij ons nu bevinden. Na geel kan er beslist worden om over te gaan naar ofwel oranje en rood. 

Uiteraard hopen we met z'n allen dat het zo geen vaart zal lopen. 

Onze school blijft zich mee inzetten om het corona - virus een halt toe te roepen. Hiervoor werden onder meer ontsmettingszuilen aangekocht. Via een eenvoudige druk met de voet komt er een hoeveelheid handgel vrij opdat de handen ontsmet kunnen worden aan de schoolpoort. 

Voor het overige rekenen wij vooral op het gezond verstand van alle mensen die aan onze school verbonden zijn. Dit uit zich in volgende afspraken : 

  • Ouders en/of grootouders worden voorlopig niet toegelaten op onze schooldomeinen. Enkel en alleen nadat er een afspraak gemaakt is, kan er - mits akkoord van de directeur - een bezoek gebracht worden aan de school.

  • In het geval ouders en/of grootouders zich op de schooldomeinen zouden bevinden, dient er steevast een mondmasker gedragen te worden.

  • Bij het afzetten en ophalen van uw zoon / dochter vragen wij u vriendelijk om ook in de schoolomgeving een mondmasker te dragen. Daarnaast zouden wij het eveneens op prijs stellen mocht u de schoolomgeving zo snel mogelijk verlaten. Napraten aan de schoolpoort kan niet, hoe jammer dit ook mag zijn.

  • De leerkrachten die les geven in de lagere school dragen een mondmasker in de klas wanneer de sociale afstand niet bewaard zou kunnen worden. Zij hebben ook een face-shield ter beschikking.
    Leerlingen dienen geen mondmasker te dragen.

  • De leerkrachten in de kleuterschool dragen geen mondmasker wanneer zij in interactie gaan met hun kleuters. Enkel wanneer zij in contact zouden komen met een volwassene en / of een leerling van de lagere school én de afstand kan niet bewaard worden, dragen ook zij een masker.

  • Er kunnen warme maaltijden genuttigd worden op school. De kinderen die een lunchpakket meebrengen, eten in de klas.

  • De werking op de speelplaats zal zo normaal mogelijk verlopen. Dit betekent dat de leerlingen van de verschillende klassen door elkaar mogen lopen. Kleuters en lagere afdeling hebben een afzonderlijke speeltijd waardoor zij zo miniem mogelijk met elkaar in aanraking komen.

  • De corona - maatregelen worden voortdurend geëvalueerd. Wanneer wij merken dat bepaalde zaken niet veilig genoeg verlopen, zullen deze aangepast worden. Hiervan worden de ouders telkens op de hoogte gebracht.

Wij wensen iedereen te bedanken voor de medewerking en het begrip voor de merkwaardige situatie waarin we nu nog steeds verkeren. 

Samen kunnen we dit verschrikkelijk virus verslaan. 

datzijnwij