Nieuws

Infoavond algemeen - Teralfene

2 sept

Op woensdagavond 2 september 2020 nodigen wij traditioneel alle ouders uit wiens kinderen in GO! BS Affligem - De Regenboog zitten.

 

Zoals reeds gecommuniceerd zal de avond verlopen in de klasbubbel. Inschrijven voor de infoavond is verplicht. Ook het dragen van een mondmasker is verplicht eens u zich op onze schooldomeinen bevindt.

De algemene informatieavond, door de directeur, zal op een digitale manier verlopen. 

Klik HIER om de algemene info voor de kleuterafdeling te bekijken.

Klik HIER om de algemene info voor de lagere afdeling te bekijken.

Mogen wij u vragen om de opgelegde regels te respecteren : 

 • Slechts 1 ouder per kind.
 • Er worden geen kinderen toegelaten op de ouderinfoavond.
 • Elke ouder die wenst aanwezig te zijn, dient zich in te schrijven. Geen inschrijving = geen toelating tot de infoavond.
 • Elke ouder draagt een mondmasker wanneer men de school binnenkomt. Ook tijdens de uiteenzetting, in de klas, dient men het mondmasker te dragen. 
 • De klasleerkracht haalt de ouders op aan de schoolpoort. Na de uiteenzetting worden de ouders door de klasleerkracht terug naar buiten begeleid.
 • De schoolomgeving dient zo vlug mogelijk verlaten te worden. Napraten aan de schoolpoort kan niet. 

Organisatie woensdag 2 september 2020

Kleuterafdeling

 • 18.20 uur - 18.30 uur : T I 1 (start info om 18.30 uur)
 • 18.30 uur - 18.40 uur : T K 1 (start info om 18.40 uur)
 • 18.40 uur - 18.50 uur : T K 2 (start info om 18.50 uur)
 • 18.50 uur - 19.00 uur : T K 3 (start info om 19.00 uur)

Lagere afdeling

 • 19.00 uur - 19.10 uur : T L 1 (start info om 19.10 uur)
 • 19.10 uur - 19.20 uur : T L 2 (start info om 19.20 uur)
 • 19.20 uur - 19.30 uur : T L 3 (start info om 19.30 uur)
 • 19.30 uur - 19.40 uur : T L 4 (start info om 19.40 uur)
 • 19.40 uur - 19.50 uur : T L 5 (start info om 19.50 uur)
 • 19.50 uur - 20.00 uur : T L 6 (start info om 20.00 uur)