Examenschool

 

Welkom!

Hieronder kan je meer info vinden betreffende de centrale examenschool.

Wat?

Wie geen getuigschrift
basisonderwijs behaalde op school, kan deelnemen aan de examens van de Examencommissie basisonderwijs:

De examens vinden elk jaar plaats in juni. Je legt de examens af bij een van de examenscholen. Zowel inschrijven als
deelnemen is gratis.

Je kan deelnemen als je in het jaar van het examen 9 wordt of ouder bent dan 9 jaar. Het maakt dus niet uit of je voor of na het examen 9
jaar wordt.

GO! BS Affligem is de examenschool voor Vlaams – Brabant.

Inschrijven?

Stuur een brief of e-mail (directeur@bsaffligem.be) rechtstreeks naar de examenschool waar je de examens wil afleggen.

Vermeld volgende gegevens :

  • Je vraag om deel te
    nemen aan de examens van de examencommissie
  • Rijksregisternummer
  • Naam en voornaam
  • Adres- en contactgegevens
  • Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Inschrijven kan elk jaar tot 31 mei.
Voor 10 juni deelt de examenschool de data mee waarop de examens plaatsvinden.

Van zodra er een reply op deze mail is verzonden, mag je de inschrijving als voldaan beschouwen.

Meer info?

Klik hier voor de volledige infobrochure.