SMILEY – project

Als we er de website van de Vlaamse onderwijsinspectie op naslaan, dan kunnen we een aanzienlijk deel terugvinden met betrekking tot welbevinden van leerlingen. 

De Vlaamse onderwijsinspectie
definieert welbevinden als de mate waarin de leerlingen de school beleven vanuit actuele en duurzame schoolervaringen.
Het gaat om een multidimensioneel begrip dat het resultaat is van de perceptie van volgende
dimensies:

 • de tevredenheid of hoe leerlingen zich voelen op school en in de klas,
 • de betrokkenheid of de wijze waarop de leerlingen zich engageren op klas- en schoolniveau,
 • het academisch zelfconcept, waarbij de klemtoon ligt op het beeld dat de leerlingen hebben over het eigen schoolse kunnen,
 • het pedagogisch klimaat dat een beeld geeft van de wijze waarop leerlingen het
  klimaat in de school en in de klas percipiëren en
 • de sociale relaties of de interpersoonlijke relaties van de leerlingen op school.

Bron : https://www.onderwijsinspectie.be/nl/vragenlijst-welbevinden 

Ook GO! BS Affligem wil zijn duit in het zakje doen wat betreft welbevinden en is
van mening dat een kind pas aan leren toekomt als aan dé basisvoorwaarde, zich goed voelen, voldaan is. 

Daarom startte onze school met het zgn. smiley – project. 

Het smiley – project in een notendop

 • Kinderen, van klein tot groot, kunnen aan de hand van gevarieerde tools aangeven wat hun gemoedstoestand is. 
 • Deze tools kunnen variëren van gevoelenspoppetjes
  bij de allerkleinsten tot dagboekjes in onze derde graad.
 • Aan de hand van diverse luistertechnieken slagen onze leerkrachten er in om tot een gesprek te komen bij de kinderen die daar nood aan hebben. 
 • Is
  het probleem dermate groot dat de klasleerkracht alleen de problematiek niet kan dragen, dan wordt de smiley-coördinator ingeschakeld die de gesprekken, in samenspraak met de klasleerkracht, zal overnemen. 
 • Samen
  wordt er naar een oplossing gezocht.

Voor meer info betreffende dit project, aarzel zeker niet om een schoolmedewerker aan te spreken. 

Wij staan u met heel veel plezier te woord.