Visie

GO! BS Affligem . . . #datzijnwij

Onze school stelt deze korte, maar alles omvattende slagzin centraal in zijn werking omdat wij er ten stelligste van overtuigd zijn dat het WIJ-gevoel dé basis is
van waaruit een succesvol leerproces dient te groeien.
Door in te zetten op het welbevinden bij iedereen die bij de GO! BS Affligem-familie behoort, trachten we van onze school een warme thuis te maken waar elk kind zich
geborgen voelt, ongeacht wat de achtergrond van dat kind dan ook mag zijn.
GO! BS Affligem werkt vanuit gezamenlijke belangen en doelstellingen en zet alles op alles om het groepsbelang te laten primeren op het individuele
eergevoel.

GO! BS Affligem is een school waar uw kind zichzelf kan zijn.
Elk kind is uniek en dient bijgevolg op zijn eigen persoonlijke manier én tempo te ontplooien tot een jongere die met een klare en
volwassen kijk in het leven staat.
Elk kind is bijgevolg meer dan welkom op onze warme school.

Het welbevinden van onze leerlingen staat met stip op een eerste plaats aangezien dit dé basisvoorwaarde is om
tot leren te komen.
Om dit gevoel van welbevinden te maximaliseren, is de werking van onze school gebaseerd op wederzijds vertrouwen, aandacht voor een gezonde schoolsfeer en respect voor elkaar.

Wij
stellen de leerling centraal door op een kwaliteitsvolle manier onderwijs aan te bieden op maat van elk kind en we willen onze kinderen klaarstomen voor een samenleving die in voortdurende evolutie verkeert.
Tegelijkertijd
willen we hen bewust maken van én hen wapenen tegen mogelijke valkuilen in onze maatschappij.  

Talent ontwikkelen staat centraal binnen onze werking door in te zetten op enerzijds de mogelijkheden van het
kind en anderzijds de sterkte van de klasgroep in te schakelen.
Op die manier slagen kinderen erin om bepaalde talenten bij zichzelf te ontdekken en vanuit dit standpunt hun eigen sterktes en zwaktes in kaart te brengen.

GO! BS Affligem gaat prat op zijn zorgbeleid op maat van elk kind.
Een persoonlijke aanpak van elk kind is niet meer dan een normale reflex waar wij maar al te graag in meegaan.
Door voortdurend in
overleg en communicatie te gaan met alle betrokken partijen, trachten wij bij al onze leerlingen een traject op maat te bieden.
Door te communiceren met de ouders van onze leerlingen, slagen wij er samen in om onze
vooropgestelde doelen te bereiken.  

Binnen de geest van het PPGO voeden wij onze leerlingen op tot verantwoordelijke jongeren die elk hun plek in de maatschappij gaan opeisen.
We leren ze kritisch
zijn door met hen in dialoog te gaan en hen te leren standhouden in de huidige maatschappij.