Huistakenbeleid

Een totaal nieuwe kijk op huistaken

GO! BS Affligem boog zich met het voltallige team over het aspect ‘huistaken op school’ en kwam al gauw tot
het besluit dat het anders kan.

Onder huiswerk in de lagere school verstaan we elke taak die de leerling na schooltijd moet uitvoeren in opdracht van de klasleerkracht. (leesopdrachten, schrijfopdrachten rekenoefeningen,
opzoekopdrachten, . . . )

Huiswerk lijkt zo vanzelfsprekend dat het geen rechtvaardiging behoeft en niet in vraag wordt gesteld.

Maar uit onderzoek blijkt dat huiswerk een relatief klein effect heeft op het leren
van leerlingen in het basisonderwijs en dat het bieden van veel huiswerk niets te maken heeft met kwaliteitsvol onderwijs.

ea68991e 07c5 11e5 ab76 563e29d8c72f original

 

GO! BS Affligem kiest er bewust voor om een
duidelijke koers te varen betreffende huistaken.

Er wordt gewerkt vanuit een aantal belangrijke ‘kapstokken’ waarop we ons baseren :

 • de visietekst van het GO!
  betreffende huiswerk
 • het welbevinden van elke leerling
 • de zinvolheid van huiswerk
 • het soort huiswerk
 • gerichte feedback na het huiswerk
 • de frequentie van het huiswerk
 • het
  doelpubliek
 • de thuissituatie
 • samenwerking met externe partners

Binnen het vernieuwde huistakenbeleid zit een graduele opbouw, de zgn. 1(0) – 2(0) – 3(0) regel

1(0) –
EERSTE graad

 • Er wordt elke dag een kort leesmoment/oefenmoment ingepland. ( maximum 10 minuten lezen/ tafels inoefenen)
 • We hanteren het principe oefening baart
  kunst, maar we kiezen voor korte momenten gespreid over een lange periode i.p.v. één lange sessie.
 • 1 huistaak wordt per week aan de leerlingen aangeboden. De leerlingen krijgen 1 week tijd om deze
  in te dienen ( de leerling krijgt inspraak, leert plannen, maakt eigen beslissingen wat resulteert in een hoger welbevinden en een grotere betrokkenheid)
 • Wanneer er in het tweede leerjaar een
  lesopdracht meegegeven wordt, krijgen de leerlingen ook 1 week de tijd, maar wordt er die week geen extra huiswerk meegegeven.

2(0) – TWEEDE graad

 • De leerlingen krijgen 2
  huistaken per week ( werktijd maximum 20 minuten). De leerlingen krijgen inspraak wanneer deze ingediend moeten worden.( minimum 1 week tijd bieden)
 • Wanneer er een lesopdracht wordt meegegeven aan
  de leerlingen, kan er die week maar 1 huistaak gegeven worden.
 • De leerlingen krijgen voor de lesopdracht 1 week de tijd.

3(0) – DERDE graad

 • De
  leerlingen krijgen 3 huistaken per week ( werktijd maximum 30 minuten). De leerlingen krijgen inspraak wanneer deze ingediend moeten worden.( minimum 1 week tijd bieden)
 • Wanneer er een lesopdracht
  wordt meegegeven aan de leerlingen, worden er in die week maar 2 huistaken meer aangeboden.
 • De leerlingen krijgen voor 1 lesopdracht 1 week de tijd.
 • De leerlingen
  krijgen inspraak bij het kiezen van een datum bij een evaluatiemoment.